Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010

ΝΕΩΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΙΚΙΝΟ !

           Ο Αλαδιανός Σύλλογος ΄Ανδρου επανερχόμενος στο θέμα των κάδων των σκουπιδιών στην Σίκινο, σας ενημερώνει, ότι ψάχνοντας για τοποθέτηση παρόμοιων σε άλλα μέρη της Ελλάδας, ανακάλυψε πολλά, που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε, τι ακριβώς είναι και πως τοποθετούνται. Επίσης σε ποιες πόλεις έχουν τοποθετηθεί καθώς και πώς λειτουργούν.

Παρουσίαση του νέου συστήματος περισυλλογής απορριμάτωνΚάδος στην Καλαμάτα.
Το σύστημα αυτό βασίζεται σε ειδικά δοχεία περισυλλογής  απορριμμάτων προς χρήση τόσο των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων, όσο και των Βιομηχανικών και Εμπορικών επιχειρήσεων.
Η παρούσα επινόηση τοποθετείται ως προς το μεγαλύτερο μέρος της κάτω από την επιφάνεια της γης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως κάδος συλλογής διαφόρων απορριμμάτων  όσο και ως κάδος ανακύκλωσης με κάποιες παραλλαγές.
Ο εξωτερικός κάδος είναι κυλινδρικής μορφής, μακρόστενος, ύψους 2,30 μ. και διαμέτρου 1,35 μ.
Το επάνω άνοιγμα του καλύπτεται με καπάκι το οποίο ανοιγοκλείνει και φέρει κατάλληλο μεντεσέ.
Στο καπάκι αυτό υπάρχει μικρότερη ανοιγόμενη θυρίδα διαμέτρου 0,55 μ. . Κάτω από την θυρίδα αυτή υπάρχει αφαιρούμενο δοχείο μέσα στο οποίο οι δημότες , χρήστες, ρίχνουν τους σάκους με τα απορρίμματα ή ανακυκλώσιμα είδη ανάλογα με την χρήση του.
Το δοχείο αυτό είναι πολυεστερικό, ενισχυμένο στην αντοχή του  και φέρει άγκιστρα για την ανύψωση και μετακίνηση του.
Ο πυθμένας του ανοίγει με κατάλληλο μηχανισμό για την απομανδάλωση  (με την βοήθεια προσαρμοσμένου σχοινιού) και την εκκένωση  του από τα απορρίμματα.
Κάδοι στην Σίκινο.
Η ανύψωση του δοχείου  και μεταφορά του γίνεται με τη βοήθεια μικρού γερανού  προσαρμοσμένου στο όχημα μεταφοράς των απορριμμάτων. Ο χειριστής του γερανού ανυψώνει το δοχείο, το μεταφέρει  στο ανοιχτό όχημα και αδειάζει το περιεχόμενο με το τράβηγμα του σχοινιού.
Ο ίδιος χειριστής επιστρέφει πάλι το δοχείο  και το τοποθετεί στη θέση  από όπου το παρέλαβε, διασφαλίζοντας το κλείσιμο όλων των θυρίδων.
Η παρούσα επινόηση είναι κατοχυρωμένη με το απαιτούμενο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

πολυεστερικά Προϊόντα

Πλεονεκτήματα του νέου συστήματος περισυλλογής απορριμμάτων


Κάδος στην Καλαμάτα.
Τα πλεονεκτήματα του συστήματος είναι πολλά:
  1. Επιτυγχάνεται η ασφαλής συλλογή των απορριμμάτων διότι το πολυεστερικό δοχείο είναι ανθεκτικό σε αιχμηρά αντικείμενα  (γυαλί, καρφιά κλπ) και στο μεγάλο βάρος των απορριμμάτων.
  2. Λόγω  των τεχνικών χαρακτηριστικών  του επινοηθέντος εσωτερικού δοχείου, επιτυγχάνεται η διατήρηση της καθαριότητας και η αποφυγή κακοσμίας και εστιών μολύνσεως.
  3. Υπάρχει ποικιλία χρωμάτων στα καπάκια καθώς και η δυνατότητα διαφορετικών μοντέλων επένδυσης, σε συνδυασμό με τον περιβάλλοντα χώρο  που τοποθετείται ο κάδος, συνεπώς είναι αισθητικά ομορφότεροι έναντι των τροχήλατων (σκουπίδια κάτω κλπ).
  4. Απαιτείται λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό  για την αποκομιδή των απορριμμάτων.
  5. Ο πολυεστερικός κάδος  είναι πακτωμένος στο έδαφος με συνέπεια το πρόβλημα της μετατόπισης  των τροχήλατων κάδων που είναι ορατό σε πολλές περιοχές δεν υφίσταται.
  6. Το εσωτερικό δοχείο έχει μεγάλη χωρητικότητα με αποτέλεσμα  σε πολλές περιοχές να μην απαιτείται η καθημερινή εκκένωσή του.
Σας αναφέρουμε χαρακτηριστικά κάποιους από τους πελάτες μας που έχουν προμηθευτεί κάδους απορριμμάτων:

Περιγραφή Κάδουκλικ για μεγέθυνση της φωτογραφίας

Photo Gallery

Δήμος Καλαμάτας

Σίκινος

Δεν υπάρχουν σχόλια: